Stockholms Stadion 4e och 5e juni, 2009.

YES! Markus Larsson kan ta sina mackraoner och köra upp dem där the sun don't shine!

Kommentarer

Du tänker väl kommentera?

Ditt namn:
Glöm för fan inte bort mig!
Din E-postadress:

Din hemsida:

Dina åsikter:

Trackback